Mieszkaniec
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Załatw sprawę

Szanowni Państwo,

W celu ułatwienia obywatelom załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Kwilcz oddajemy do Państwa dyspozycji opisane procedury załatwiania spraw urzędowych (z wnioskami i formularzami najczęściej załatwianych spraw).

Karta usługi stanowi zbiór najistotniejszych informacji na temat sposobu załatwiania danej sprawy w Urzędzie.

Wprowadzenie jasnych i czytelnych procedur tworzenia i aktualizowania kart usług usprawni pracę Urzędu oraz przyczyni się do ułatwienia klientom Urzędu dostępu do świadczonych w Urzędzie usług.

 

Ufam, iż niniejsze opracowanie w formie kart usług ułatwiają interesantom Urzędu Gminy Kwilcz dostęp do świadczonych w Urzędzie usług oraz wpłyną na sprawność obsługi.    

Jednocześnie wprowadzenie Systemu przeprowadzania badania funkcjonowania kart usług w Urzędzie Gminy Kwilcz zapewni ciągłe doskonalenie kart usług pod kątem potrzeb i oczekiwań klientów Urzędu Gminy Kwilcz

Z poważaniem,         
Stanisław Mannek     
Wójt Gminy Kwilcz  

 

EWIDENCJA KART USŁUG - jaką sprawę chcę załatwić oraz gdzie znajdę odpowiednią procedurę załatwienia sprawy wraz z niezbędnymi formularzami. [KLIKNIJ]

 rrg
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury, budownictwa oraz zabytków

Sprawy prowadzi: mgr Joanna Szeligowska

Lokalizacja: pok. 3, parter

Kontakt: tel. 61 3068 212, e-mail: p.przestrzenne@kwilcz.pl

1)    Zakres zadań realizowanych na stanowisku

2)    Procedury załatwiania spraw oraz formularze

 
Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Inwestycji

Sprawy prowadzi: mgr inż. Joanna Kolarska

Lokalizacja: pok. 26, II piętro

Kontakt: tel. 61 3068 230, e-mail: inwestycje@kwilcz.pl

 

1)    Zakres zadań realizowanych na stanowisku

2)    Procedury załatwiania spraw oraz formularze

Stanowisko ds. geodezji, gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Gminy

Sprawy prowadzi: Barbara Konieczna

Lokalizacja: pok. 24, II piętro

Kontakt: tel. 61 3068 227, e-mail: nieruchomosci@kwilcz.pl

 

1)    Zakres zadań realizowanych na stanowisku

2)    Procedury załatwiania spraw oraz formularze

Stanowisko ds. inwestycji, remontów, dróg gminnych oraz transportu

Sprawy prowadzi: Joanna Ciuraj

Lokalizacja: pok. 24, II piętro

Kontakt: tel. 61 3068 229, e-mail: drogi@kwilcz.pl 
Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa

Sprawy prowadzi: Marta Woźniak

Lokalizacja: pok. 3, parter

Kontakt: tel. 61 3068 211, e-mail: ochrona.srodowiska@kwilcz.pl

 

1)    Zakres zadań realizowanych na stanowisku

2)    Procedury załatwiania spraw oraz formularze

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi  

Sprawy prowadzi: Maja Rój

Lokalizacja: pok. 3, parter

Kontakt: tel. 61 3068 228, e-mail: smieciponowemu@kwilcz.pl 

 1)   Procedury załatwiania spraw oraz formularze
Stanowisko ds. promocji Gminy, kultury, kultury fizycznej i sportu

Sprawy prowadzi: Jakub Melcer

Lokalizacja: pok. 5, parter

Kontakt: tel. 61 3068 216, e-mail: promocja@kwilcz.pl

 

1)    Zakres zadań realizowanych na stanowisku

2)    Procedury załatwiania spraw oraz formularze

Stanowisko ds. oświaty i transportu. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

Sprawy prowadzi: mgr Sławomir Wrembel

Lokalizacja: pok. 4, parter

Kontakt: tel. 61 3068 204, e-mail: oswiata@kwilcz.pl

 

1)    Zakres zadań realizowanych na stanowisku

2)    Procedury załatwiania spraw oraz formularze

 

roo
Stanowisko d/s. obronnych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, porządku publicznego, zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych

Sprawy prowadzi: mgr inż. Zbigniew Ferenc

Lokalizacja: pok. 11, I piętro

Kontakt: tel. 61 3068 219

1)    Zakres zadań realizowanych na stanowisku

2)    Procedury załatwiania spraw oraz formularze

Stanowisko ds. dowodów osobistych i pozyskiwania środków zewnętrznych

Sprawy prowadzi: mgr inż. Joanna Stefańska

Lokalizacja: pok. 2, parter - budynek B

Kontakt: tel. 61 3068 207, e-mail: dotacje.ue@kwilcz.pl

1)    Zakres zadań realizowanych na stanowisku

2)    Procedury załatwiania spraw oraz formularze

 
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i podmiotów gospodarczych, turystyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami pomocniczymi

Sprawy prowadzi: Monika Mendel

Lokalizacja: pok. 5, parter

Kontakt: tel. 61 3068 215, e-mail: podmioty.gospodarcze@kwilcz.pl

 

1)    Zakres zadań realizowanych na stanowisku

2)    Procedury załatwiania spraw oraz formularze

Stanowisko ds. informatyki, bezpieczeństwa teleinformatycznego i informacji. Administrator systemu informatycznego

Sprawy prowadzi: Piotr Ratajczak 

Lokalizacja: pok. 11, I piętro

Kontakt: tel. 61 3068 218, e-mail: administrator@kwilcz.pl

1)    Zakres zadań realizowanych na stanowisku 
Stanowisko ds. kancelaryjno-organizacyjnych sekretariatu UG. Punkt Kancelaryjny

Sprawy prowadzi: mgr Anna Banach

Lokalizacja: pok. 2, parter

Kontakt: tel. 61 3068 200, e-mail: office@kwilcz.pl

1)    Zakres zadań realizowanych na stanowisku

2)    Procedury załatwiania spraw oraz formularze

 
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, archiwum zakładowego i ochrony zdrowia

Sprawy prowadzi: Grażyna Piątkowska

Lokalizacja: pok. 6, parter

Kontakt: tel. 61 3068 217, e-mail: rada@kwilcz.pl

1)    Zakres zadań realizowanych na stanowisku

 

Stanowisko ds. ochrony danych osobowych

 

Sprawy prowadzi: Olga Tuszyńska

Lokalizacja: pok. 22, II piętro

Kontakt: tel. 61 3068 202, e-mail: iodo@kwilcz.pl

 1) Procedury załatwiania spraw oraz formularze

 

rf
 Główny Księgowy

Sprawy prowadzi: mgr Dorota Bławat

Lokalizacja: pok. 25, II piętro

Kontakt: tel. 61 3068 224, e-mail: glowny.ksiegowy@kwilcz.pl

1)    Zakres zadań realizowanych na stanowisku 
Stanowisko ds. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych

Sprawy prowadzi: Marzena Mniszek

Lokalizacja: pok. 1, parter

Kontakt: tel. 61 3068 210, e-mail: podatki@kwilcz.pl

1)    Zakres zadań realizowanych na stanowisku

2)    Procedury załatwiania spraw oraz formularze  

Stanowisko ds. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

Sprawy prowadzi: Ewelina Lubik

Lokalizacja: pok. 1, parter

Kontakt: tel. 61 3068 209, e-mail: ewelina.podatki@kwilcz.pl

1)    Zakres zadań realizowanych na stanowisku

2)    Procedury załatwiania spraw oraz formularze  

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych

Sprawy prowadzi: Joanna Gorajska

Lokalizacja: pok. 1, parter

Kontakt: tel. 61 3068 208, e-mail: ksiegowosc.podatkowa@kwilcz.pl

1)    Zakres zadań realizowanych na stanowisku

2)    Procedury załatwiania spraw oraz formularze  

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i środków trwałych

Sprawy prowadzi: Agata Jabłońska

Lokalizacja: pok. 25, II piętro

Kontakt: tel. 61 3068 226

1)    Zakres zadań realizowanych na stanowisku 
Stanowisko ds. księgowości budżetowej, podatku VAT oraz sprawozdawczości budżetowej

Sprawy prowadzi: mgr inż. Monika Kizielewicz

Lokalizacja: pok. 25, II piętro

Kontakt: tel. 61 3068 225, e-mail: ksiegowosc.budzetowa@kwilcz.pl

1)    Zakres zadań realizowanych na stanowisku 
Stanowisko ds. finansowo-płacowych

Sprawy prowadzi: mgr Urszula Sulima

Lokalizacja: pok. 25, II piętro

Kontakt: tel. 61 3068 225

1)    Zakres zadań realizowanych na stanowisku 
Stanowisko ds. obsługi kasowej i poleceń przelewów

Sprawy prowadzi: mgr Dominika Cejba /Zastępstwo Magdalena Skrzypczak

Lokalizacja: pok. 3 - KASA, parter

Kontakt: tel. 61 3068 213

1)    Zakres zadań realizowanych na stanowisku 

 

usc
Urząd Stanu Cywilnego

Sprawy prowadzi: mgr inż. Weronika Polińska

Lokalizacja: pok. 1, parter - budynek B

Kontakt: tel. 61 3068 206, , 61 29 15392, e-mail: usc@kwilcz.pl

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: mgr inż. Weronika Polińska

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: mgr inż. Joanna Stefańska

 

1)    Zakres realizowanych zadań

2)    Procedury załatwiania spraw oraz formularze

 

ewidencja ludnosci
Ewidencja ludności

Sprawy prowadzi: Weronika Polińska

Lokalizacja: pok. 1, parter - budynek B

Kontakt: tel. 61 3068 206, 61 29 15392

e-mail: ewidencja.ludnosci@kwilcz.pl

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: mgr inż. Weronika Polińska

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: mgr inż. Joanna Stefańska

1)    Zakres realizowanych zadań

2)    Procedury załatwiania spraw oraz formularze

 

 dowody osobiste
Stanowisko ds. dowodów osobistych i pozyskiwania środków zewnętrznych

Sprawy prowadzi: mgr inż. Joanna Stefańska

Lokalizacja: pok. 2, parter - budynek B

Kontakt: tel. 61 3068 207, e-mail: dotacje.ue@kwilcz.pl

 

1)    Zakres zadań realizowanych na stanowisku

2)    Procedury załatwiania spraw oraz formularze

 

wybory
 Wybory

Lokalizacja: pok. 1, parter - budynek B

Kontakt: tel. 61 3068 204, 61 29 15392

e-mail: usc@kwilcz.pl, oswiata@kwilcz.pl

Sprawy prowadzi: mgr Sławomir Wrembel

 1)    Zakres realizowanych zadań

 

radca prawny
Informujemy, iż w każdy trzeci czwartek miesiąca kalendarzowego, w godzinach 15:15 – 19:15, odbywać się będzie w siedzibie Urzędu Gminy w Kwilczu (pokój nr 26) dyżur prawnika. Z bezpłatnych porad w zakresie prawa cywilnego,rodzinnego, spadkowego, prawa pracy, spraw majątkowych, pomocy w pisaniu wniosków i pism procesowych mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Kwilcz.

 

dostep do informacji publicznej

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza