1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Dofinansowanie demontażu i utylizacji azbestu

24-04-2015

Urząd Gminy w Kwilczu, w imieniu Starostwa Powiatowego w Międzychodzie informuje, że w tym w roku będzie prowadzona pomoc w utylizacji wyrobów zawierających azbest z udziałem środków Powiatu, Gminy, NFOŚiGW i WFOŚiGW. Pomoc obejmuje demontaż i utylizację eternitu lub tylko jego utylizację, za które Starostwo rozliczy się ze wskazaną firmą. Wnioskodawca nie poniesie żadnych kosztów związanych z usuwaniem lub utylizacją azbestu.

Do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu międzychodzkiego uprawnione są następujące podmioty:

  • właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, w tym rolnicy indywidualni nieprowadzący działalności gospodarczej;
  • jednostki samorządu terytorialnego, 
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Warunkiem sfinalizowania likwidacji wyrobów zawierających azbest jest złożenie wniosku o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, zgodnie z „Regulaminem finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu międzychodzkiego w 2015 roku” uchwalonego uchwałą nr 16/17/2015 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 02 kwietnia 2015 r. 

Wypełniony wniosek i oświadczenie należy złożyć w pokoju nr 3  Urzędu Gminy Kwilcz celem zaopiniowania, w terminie do 15 września 2015 roku. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy i przekazywane sukcesywnie do Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, w ramach posiadanych środków.

Jednocześnie informujemy właścicieli, że na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia  robót (demontaż) jest obowiązek zgłoszenia w Starostwie zamiaru rozpoczęcia robót, które nie wymagają pozwolenia na budowę polegających na wymianie pokrycia dachowego składającego się z płyt azbestowych.

Do zgłoszenia dołącza się wymagane załączniki:

  • szkic usytuowania obiektu budowlanego, którego pokrycie będzie wymieniane lub mapę geodezyjną nieruchomości z zaznaczonym obiektem;
  • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania  nieruchomością na cele budowlane.


Wszystkie załączniki są dostępne do pobrania poniżej. 

  1. Uchwała Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 02.04.2015 r.
  2. Wniosek o sfinansowane usuwania wyrobów zawierających azbest
  3. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie
  4. Zgłoszenie budowy obiektów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

  5. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza