1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019

23-07-2015

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, zgodnie z pismem Ministra Środowiska i Wojewody Wielkopolskiego informuje, że rozpoczyna się wykonywanie – w cyklu 5-letnim  – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019.

Celem opracowania jest określenie i monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian.

Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą prowadzone w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu na terenie całego kraju, w lasach wszystkich kategorii własności. Prowadzony będzie pomiar i obserwacje na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci  4 x 4 km.

Badania prowadzi  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 8 ustawy o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 12, poz. 59 z późn. zmianami) pracownicy leśnych jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych i doświadczalnych upoważnieni są do wejścia na teren lasu i prowadzenia badań na  powierzchniach obserwacyjnych.

W związku z powyższym właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa są zobowiązani umożliwić pracownikom Biura Urządzenia Lasu wstęp do lasów oraz założenie w nich powierzchni próbnych w celu dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza