1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kwilcz na lata 2016 - 2026

24-11-2016

Wójt Gminy Kwilcz przedstawia projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kwilcz na lata 2016 - 2026.

Konieczność jej uchwalenia przez samorząd terytorialny wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 pkt 1, w powiązaniu z art. 16 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.), które w ramach zadań własnych gminy przewidują „opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kwilcz została opracowana na lata 2016 – 2026, a w jej opracowaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele: samorządu lokalnego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwilczu, oświaty, Policji, organizacji pozarządowych, pracownicy Urzędu Gminy w Kwilczu. Adresatami strategii są mieszkańcy Gminy Kwilcz, w tym szczególnie osoby samotne, ale także rodziny, wymagające pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku lokalnym.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kwilcz na lata 2016 - 2026 (pobierz)

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza