1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Otwarty konkurs ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”

22-05-2017

19 maja 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”, którego V już edycja rozpoczęła się 22 maja br.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie realizacji, w formie wspierania, zadań publicznych województwa wielkopolskiego, określonych w „Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. 

Realizacja konkursu wynika z założeń samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi  2013 - 2020” i dotyczy wsparcia przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi, zmierzających do:

1) wsparcia społeczności lokalnych działających w programie, 

2) pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości,

3) rozwoju tożsamości wiejskiej, 

4) zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego zadania zleconego w ramach konkursu wynosi  10 tys. zł, nie więcej jednak niż 80% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny oferenta  w realizację zadania powinien wynosić minimum 20% całkowitego kosztu zadania

Zakres zadania obejmuje przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi, realizowane  w ramach jednego lub więcej spośród niżej wymienionych zagadnień: 

1) organizacja imprez tematycznych promujących sołectwo (festyny, zawody, konkursy, turnieje, rajdy piesze lub rowerowe, itp.), z wyłączeniem dożynek gminnoparafialnych oraz powiatowych,

2) realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (np.  porządkowanie i zagospodarowanie skwerów i terenów zielonych służących wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców, w tym także nasadzenia krzewów i drzew, naprawa elementów małej architektury, drobne remonty lub doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych, itp.), przy czym projekty obejmujące roboty budowlane polegające na trwałym związaniu obiektów z gruntem (np. budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, montaż bramek, piłkochwytów itp.) mogą być realizowane wyłącznie w obrębie nieruchomości będącej własnością oferenta lub będącej w jego użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie (nie wystarczy umowa użyczenia czy dzierżawa),

3) zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru, rękodzieła, tradycyjnych zawodów oraz tradycji społeczności lokalnych wyróżniających sołectwo,

4) wydanie materiałów promujących sołectwo (np. opracowanie logo sołectwa, kronika, foldery, albumy),

5) założenie i prowadzenie serwisu internetowego miejscowości uczestniczącej  w programie Wielkopolska Odnowa Wsi, 

6) organizacja warsztatów lub szkoleń na temat idei odnowy wsi, elementu wyróżniającego sołectwo, opracowania sołeckich strategii rozwoju, zakładania  i funkcjonowania stowarzyszeń, pozyskiwania środków na realizację celów statutowych lub funduszu sołeckiego (minimalna liczba uczestników – 10 osób).

Szczegółowe informacje można znaleźć na:

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza