1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Sesja Rady Gminy

05-12-2014

Informujemy, iż II Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się w dniu 5 grudnia 2014 r., o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kwilczu, na którą serdecznie zapraszamy.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.
 2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne wnioski do porządku.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w tym sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • powołania stałych Komisji Rady Gminy Kwilcz
  • określenia liczebności i składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwilcz
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  • zmian w budżecie gminy na rok 2014
  • ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z podatku od nieruchomości.
  • obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.
  • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
  • nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy Kwilcz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Chudobczyce, Kubowo-Dąbrowa, Kwilcz, Niemierzewo, Orzeszkowo, Prusim, Wituchowo
  • wyrażenia zgody na ustanowienie służenbości przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 6.Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.

9. Zakończenie obrad.


 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Grzegorz Korpik

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza