1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Sesja Rady Gminy Kwilcz

24-03-2015

OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY KWILCZ. 

V Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się w dniu 24 marca 2015 r., o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kwilczu na którą zapraszam.


Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.
2.Przedstawienie porządku obrad, ewentualne wnioski do porządku.
3.Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w tym sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
4.Informacja Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na rok 2015;
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu;
- kryterium naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na terenie Gminy Kwilcz;
- zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie
Gminy Kwilcz;
- wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie w formie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu działek nr 186,187/4, 188/2 położonych w Kwilczu;
- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwilcz na 2015 rok;
- zmiany uchwały o podziale Gminy Kwilcz na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów;
- zmiany uchwały o podziale Gminy Kwilcz na stałe obwody głosowania;
- poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
- zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zasad i sposobu jej poboru;
- zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowosci Daleszynek
6. Przedstawienie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej.
7. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.
10. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/Grzegorz Korpik

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza