1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Budowa zakładu przetwarzania emulsji olejowo-wodnych na działce nr 111/3 w Mechnaczu

25-07-2017

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 33 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2009r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405), zwanej dalej ustawą ooś Wójt Gminy Kwilcz podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia  konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa zakładu przetwarzania emulsji olejowo-wodnych na działce nr 111/3 w Mechnaczu"
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 79 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią dokumentacji sprawy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kwilcz.pl zakładka: Ochrona środowiska - Procedura udziału społeczeństwa - ocena oddziaływania na środowisko) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz w pokoju nr 3 (parter) w godzinach pracy urzędu, a także składania wniosków i uwag w formie pisemnej bezpośrednio w urzędzie lub drogą pocztową oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: office@kwilcz.pl
w terminie 26.07.2017r. – 25.08.2017r.
Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwilcz, tablicy ogłoszeniowej w miejscu planowanej inwestycji (sołectwo Mechnacz) oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kwilcz.pl

RRG.6220.4.2016.OŚ

Źródło BIP: http://bip.kwilcz.pl/content.php?cms_id=284

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza