1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu

30-12-2015

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie informuje, iż nieodpłatna pomoc prawna dla uprawnionych mieszkańców z terenu powiatu międzychodzkiego  będzie udzielana w  punktach usytuowanych w niżej wymienionych lokalach, w następujących dniach i godzinach:

  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Międzychodzie obsługiwany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze oraz Okręgową Izbę Adwokacką w Poznaniu usytuowany w Międzychodzie w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 143; pokój nr 101 (poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 16.00, wtorek – piątek od godz. 09.00 do godz. 13.00).
  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Sierakowie (od dnia 18.01.2016 r.) obsługiwany przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, wyłonioną w otwartym konkursie ofert - FUNDACJĘ HONESTE VIVERE z Warszawy - usytuowany w następujących lokalach:

- w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie, przy ul. Wronieckiej 25C (poniedziałek – środa od godz. 14.00 do godz. 18.00);

- w budynku Urzędu Gminy w Chrzypsku Wielkim przy ul. Głównej 15 (czwartek od godz. 12.00 do godz. 16.00);

- w budynku Urzędu Gminy w Kwilczu przy ul. Kard Wyszyńskiego 23 (piątek od godz. 12.00 do godz. 16.00). 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1555) osobami uprawnionymi do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby:

  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
  3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
  5. która nie ukończyła 26 lat, lub
  6. która ukończyła 65 lat, lub
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

 

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza