1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Mieszkańcy będą decydować o funduszu sołeckim na 2016 r.

02-09-2015

W miesiącu wrześniu na terenie poszczególnych sołectw odbędą się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy zdecydują o wyborze zadań do realizacji w 2016 r. w ramach tzw. funduszu sołeckiego

O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki (czyli do 30 września 2015 r.).

Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w  ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:

  • służyć poprawie życia mieszkańców
  • należeć do zadań własnych gminy
  • być zgodne ze strategią rozwoju gminy

Należy zaznaczyć, że o tym na co mają iść środki z Funduszu sołeckiego decydują wyłącznie mieszkańcy, którzy biorą udział w zebraniach wiejskich w swoich sołectwach.

Zachęcamy do czynnego udziału w zebraniach, bo tylko taki udział daje mieszkańcom realny wpływ na rozwój wsi, w których żyją.

Ustawa o funduszu sołeckim (pobierz)

Informacja dotycząca wyskokości środków przypadających poszczególnym sołectwom (pobierz)Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza