1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi dotyczące Programu współpracy na 2016 rok

28-09-2015

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi dotyczące programu współpracy Gminy Kwilcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
 

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania uwag i opinii do projektu:


Programu współpracy Gminy Kwilcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.


Program określa w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot, obszary i formy współpracy, a także priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Gminy Kwilcz z organizacjami pozarządowymi na jej terenie lub na rzecz jej mieszkańców. Wskazuje również okres, sposób realizacji oraz oceny realizacji programu, a także planowaną wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację z budżetu Gminy Kwilcz na 2016 rok.


Uwagi i opinie można:

  • składać osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Gminy w Kwilczu,
  • przesyłać listownie na adres: Urząd Gminy w Kwilczu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz,
  • przesyłać drogą mailową na adres podmioty.gospodarcze@kwilcz.pl

 

na załączonym formularzu – do dnia 9 października 2015 r.

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza