1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Konkurs ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”

05-05-2016

Rozpoczęła się kolejna edycja otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”!

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację zadania publicznego:

 • planowane wydatki 200 tys. zł,
 • maksymalna wysokość dofinansowania – 10 tys. zł, nie więcej jednak niż 80% całkowitej wartości zadania,
 • wkład własny oferenta – minimum 20% całkowitej wartości zadania.

II. Termin realizacji zadania:

15 sierpnia – 15 listopada 2016 r.

III. Miejsce i termin składania ofert:

 • oferty należy składać do 30 maja 2016 roku do godz. 15:30,
 • Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

IV. Zakres zadania:

 • organizacja imprez tematycznych promujących sołectwo ze względu na jego charakterystyczne produkty, cechy, usługi,
 • realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej,
 • zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru, rękodzieła, tradycyjnych zawodów oraz tradycji społeczności lokalnych wyróżniających sołectwo,
 • wydanie materiałów promujących sołectwo,
 • założenie i prowadzenie serwisu internetowego miejscowości uczestniczącej w programie Wielkopolska Odnowa Wsi,
 • organizacja warsztatów lub szkoleń na temat idei odnowy wsi, elementu wyróżniającego sołectwo, opracowania sołeckich strategii rozwoju, zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, pozyskiwania środków na realizację celów statutowych, funduszu sołeckiego.

V. Warunki udziału w konkursie:

 • podmioty uprawnione do składania oferty:
  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:
  • prowadzenie działalności na terenie województwa wielkopolskiego,
  • prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej konkursem,
  • nieposiadanie zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jst oraz innych źródeł o charakterze publicznym,
  • posiadanie własnego konta bankowego,
  • posiadanie własnego NIP,
 • zadanie powinno dotyczyć sołectwa uczestniczącego w programie lub być realizowane w takim sołectwie.

Poniższe dokumenty do pobrania na stronie http://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_wielkopolska-odnowa-wsi-2013-2020_nasza-wies-nasza-wspolna-sprawa-ngo:

 1.  uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z uzasadnieniem,
 2.  ogłoszenie,
 3.  formularz oferty,
 4. wzór oświadczenia o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym,
 5. wzór oświadczenia ws. tytułu prawnego do nieruchomości,
 6. wzór oświadczenia ws. zgody na realizację zadania,
 7. zaktualizowany harmonogram realizacji zadania,
 8.  zaktualizowany kosztorysu realizacji zadania,
 9. formularz sprawozdania,
 10. wzór oświadczenia wolontariusza (propozycja wzoru),
 11. wzór ewidencji czasu pracy członków organizacji pozarządowej (propozycja wzoru),
 12. logo programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza