1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Komunikat

16-07-2015

W sprawie realizacji programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” dotyczącego dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 938), uprzejmie informuję:

  1. Dofinansowaniem obejmuje się uczniów uczęszczających do klas III szkoły podstawowej oraz uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół: szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I, II i IV) oraz gimnazjów (z wyjątkiem klasy I).
  2. Terminy składania wniosków oraz wzory wniosków zostaną określone w miesiącu sierpniu br.
  3. W załączeniu szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu przygotowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

 - dofinansowanie zakupu podręczników uczniów klas III,

 - dofinansowanie zakupu podręczników uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 - ustalenie dochodu rodziny.

  Z poważaniem        

                  Wójt

      /-/ Stanisław Mannek

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza