1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Komunikat KRUS dotyczący terminu opłacenia przez rolników składek za III kwartał 2016 roku

01-08-2016

Informacja dla rolników, którzy w lipcu 2016 r. nie otrzymali przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za III kwartał 2016 r. Składki na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne w III kwartale 2016 r. pozostają na tym samym poziomie co w II kwartale 2016 r.:

1) w ubezpieczeniu społecznym rolników miesięczna: składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 88,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu dodatkowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla gospodarstw rolnych obejmujących powierzchnie powyżej:

 •   50 ha przeliczeniowych do 100 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi 106,00 zł
 •  100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi 212,00 zł
 •  150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi 318,00 zł
 •  300 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi 424,00 zł.

2)  w  ubezpieczeniu zdrowotnym miesięczna składka za każdego podlegającego ubezpieczeniu: rolnika i domownika w gospodarstwie rolnym o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych wynosi 1 zł za każdy pełen hektar przeliczeniowy użytków rolnych, domownika w gospodarstwie rolnym stanowiącym samoistny dział specjalny produkcji rolnej wynosi 129 zł.

Ponadto Kasa informuje, że indywidualnie opłacana składka miesięczna na ubezpieczenie zdrowotne za rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej wynosi 9% zadeklarowanej podstawy wymiaru składki.

Zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2016 r. wynosi 1850 zł. W związku z tym, w 2016 r. dla rolników prowadzących działy specjale produkcji rolnej najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona jako 9% minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi 167 zł (tj. 9% x 1850 zł). Ustawowy termin opłacenia kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników w gospodarstwach o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych oraz za domowników w gospodarstwach stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej upływa ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego

Kasa przypomina, że wypełniając przekaz do zapłaty składek za III kwartał 2016 r. na ubezpieczenie społeczne rolników albo na ubezpieczenie zdrowotne w polu - „Tytułem” należy wpisać odpowiednio „składki za IIIkwartał2016r.na ubezpieczenie społeczne rolników” albo „składki za III kwartał 2016 r. na ubezpieczenie zdrowotne” oraz numer UNO lub NKU płatnika składek.

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza