1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Kampania informacyjna dotycząca aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju

08-08-2017

Informujemy, że Dyrektor RZGW w Poznaniu rozpoczął prowadzenie projektu pn.: Działania informacyjne w zakresie wdrażania aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju na obszarze regionu wodnego Warty (aPWŚK). Opracowany przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Program stanowi jeden z podstawowych dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami wymienionych w art. 113 ustawy Prawo wodne (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1121). Program określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu wód, wskazuje podmioty właściwe do realizacji działań oraz terminy ich wykonania. Podsumowanie aPWŚK stanowi kluczowy element opublikowanych w roku 2016 planów gospodarowania wodami (PGW) na obszarach dorzeczy. 
W ramach Projektu prowadzona jest w regionie wodnym Warty szeroka kampania mająca na celu rozpowszechnianie informacji nt. aPWŚK. Jej podstawowymi elementami są pakiety informacyjne nt. działań podstawowych i uzupełniających oraz przeprowadzenie ankietyzacji ze stanu realizacji tych działań. Dodatkowo organizowane są spotkania informacyjne dla zainteresowanych stron, które stanowić będą platformę wymiany informacji nt. dokumentu, wymaganych do osiągnięcie dobrego stanu wód działań oraz prowadzonej ankietyzacji. 

Materiały w wersji elektronicznej oraz wszelkie informacje nt. projektu dostępne są na stronie internetowej www.apwsk.poznan.gov.pl

Z względu na wielkość obszaru regionu wodnego Warty (ok. 54,5 tys. km2) oraz ilość podmiotów wskazanych w aPWŚK do realizacji działań, kampania informacyjna została podzielona na dwa etapy o różnym zasięgu obszarowym. Etap I realizowany jest w 2017 roku i dotyczy środkowej i północnej części regionu wodnego Warty, natomiast II etap realizowany będzie w 2018 roku, dla części południowej. 

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza