1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Inwestycje w gminie Kwilcz

29-03-2018

Na terenie gminy Kwilcz trwają aktualnie prace związane z wymianą opraw oświetlenia ulicznego z na LED-owe. Gmina Kwilcz zawarła z firmą „ENEA” umowę na poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. W gminie dominowały lampy sodowe, które zużywały dwukrotnie więcej energii elektrycznej w porównaniu do oświetlenia najnowszej generacji – lamp LED. Inwestycja, obejmująca swym zasięgiem całą gminę, polega na wymianie wszystkich opraw i nie dotyczy wymiany słupów. Docelowo w ramach zadania nastąpi wymiana ok. 580 opraw, natomiast dodatkowo w ciągu roku planowana jest rozbudowa linii oświetleniowej o ok. 60 nowych punktów świetlnych (w ramach nowych linii oświetleniowych oraz nowych opraw na istniejących słupach), m.in. w Chudobczycach (5 lamp), Kurnatowicach (10 lamp), Kwilczu (13 lamp), Luboszu (13 lamp), Prusimiu (4 lampy), Rozbitek (4 lampy), Wituchowo (3 lampy) i Leśnik (3 lampy). Zakończenie realizacji całego zadania planowane jest na IV kwartał, w szczególności, że dla nowoprojektowanych punktów oświetleniowych konieczne jest przygotowanie dokumentacji technicznej.

Zadanie przewiduje wykonanie wymiany wyeksploatowanych opraw oświetleniowych, których większość posiada zabrudzone klosze oraz odbłyśniki, co powoduje utratę znacznej części strumienia świetlnego. W ich miejsce zainstalowane zostaną oprawy ze źródłami LED na nowych wysięgnikach umożliwiających optymalizację geometrii zawieszenia opraw dla uzyskania jak najlepszych efektów oświetleniowych. Zastosowanie matryc LED pozwoli na znaczne oszczędności w budżecie samorządowym związanym ze zużyciem energii oraz będzie miało pozytywne oddziaływanie ekologiczne. To nowoczesne oświetlenie jest bowiem bardziej przyjazne dla środowiska. Z wyliczeń wynika, że dzięki LED-om gmina znacznie zaoszczędzi na zużyciu energii, bowiem w wyniku wykonanych prac zainstalowane moce jednostkowe opraw zmniejsza się z 63.996W do  28.922W.

Nowe punkty świetlne mają niższą moc znamionową, lecz dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii LED ich parametry oświetleniowe ulegają znacznej poprawie. Nowe oprawy oświetleniowe typu LED emitują światło o bardziej naturalnej barwie niż lampy sodowe emitujące światło żółte. Dzięki temu poprawia się rozpoznawanie kolorów, obiektów i kształtów, co wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale poprawia również walory krajobrazowe. Wymian lamp poprawi także efektywność energetyczną w sektorze publicznym w gminie Kwilcz i realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

W dniu 16 marca 2018 r., po uprzednim przeprowadzaniu procedury przetargowej, podpisano umowę na remont ulicy Wojska Polskiego w Kwilczu. Wykonawcą zadania będzie firma pani Magdaleną Górnej – Rackiej z siedzibą w Bielsku k. Międzychodu. Wartość zadania to kwota 194.386,64 zł brutto. W ramach tego zadania wykonane zostaną roboty budowlane polegające na remoncie odcinka o długości ok. 120 metrów (od skrzyżowania z ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Ustalony zakres prac obejmuje min.: wykonanie utwardzenia poboczy, zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu, demontaż starego chodnika i ułożenie nowego z kostki brukowej typu domino, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej a następnie ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, czyszczenie i udrożnienie kanałów ściekowych oraz regulację pionową  studzienek ściekowych. Termin realizacji zadania – do 30 maja 2018 r.

W dniu 4  grudnia 2017 r. została podpisana umowa z Zakładem Stolarskim Waldemar Nowak z Zębowa,  na zadanie pn. „Budowa miejsc rekreacji do spędzania czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz”. Inwestycja obejmowała 3 miejscowości: Chorzewo, Niemierzewo oraz Kwilcz. W Chorzewie została utwardzona nawierzchnia przed świetlicą wiejską oraz wykonano wiatę rekreacyjną. W Niemierzewie postawiono plac zabaw. Prace obejmowały swym zakresem wycinkę zakrzaczenia, niwelację i wyrównanie terenu, jego ogrodzenie, wykonanie naturalnej nawierzchni bezpiecznej z piasku oraz ustawienie urządzeń zabawowych i elementów małej architektury. W Kwilczu została zamontowana tablica wraz z przylegającymi do niej drewnianymi rzeźbami rowerzystów, która stanęła przy głównej drodze obok sklepu Chaty Polskiej. Prace ukończono w marcu b.r. Łączna kwota inwestycji to 128.238,81 zł brutto. Całość zadania jest kontynuacją wcześniejszych prac, mających na celu stworzenie dwóch szlaków rowerowych: Kwileckich Pętli Północnej i Południowej. W miejscowościach Chorzewo i Niemierzewo zostały utworzone miejsca odpoczynku. Obie trasy mają swój początek przy tablicy w Kwilczu, na której zostały opisane szlaki wraz z mapami.

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza