1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących podziału Sołectwa Kwilcz

11-12-2014

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących podziału Sołectwa Kwilcz

Stosownie do § 3 Uchwały Nr XLVII/359/2014 Rady Gminy Kwilcz
z dnia 14 października 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych
dotyczących podziały Sołectwa Kwilcz
Wójt Gminy Kwilcz informuje:


Uchwałą nr XLVII/359/2014 z dnia 14 października 2014 r. Rada Gminy podjęła decyzję o przeprowadzenia konsultacji społecznych na obszarze Sołectwa Kwilcz w celu poinformowania mieszkańców i uzyskania ich opinii w sprawie :

  • podzielenia Sołectwa Kwilcz na: Sołectwo Kwilcz obejmujące swoim obszarem miejscowość Kwilcz oraz
  • utworzenia z dzielonego Sołectwa Kwilcz nowego sołectwa – Sołectwa Orzeszkowo obejmującego swoim obszarem miejscowości: Orzeszkowo, Dąbrowa, Kozubówka, Leśnik, Nowa Dąbrowa, Nowym Młyn i Pólko.


Wykonując postanowienia Uchwały Nr XLVII/359/2014, konsultacje społeczne w przedmiocie podziału sołectwa Kwilcz przeprowadzone zostały w następującej formie:

  1. informowanie i zbieranie pisemnych opinii i wniosków za pośrednictwem gminnej platformy internetowej: www.kwilcz.pl poprzez możliwość złożenie wniosku lub opinii w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Gminy w Kwilczu (pok. 2) lub poprzez przesłanie skanu wniosku lub opinii drogą elektroniczną na adres: office@kwilcz.pl w terminie do 12 listopada 2014 r. godz. 1530
  2. przeprowadzenia zebrania wiejskiego Sołectwa Kwilcz w dniu 10 grudnia 2014 r. (godz. 1800).

W okresie konsultacji, tj. terminie od 20 października 2014 r. do 12 listopada 2014 r. nie wpłynął żaden wniosek/opinia/uwaga mieszkańców dotycząca materii objętej przedmiotem konsultacji.            
W dniu 24 października 2014 r. Sołtys Sołectwa Kwilcz – p. J. Kasperczak złożył wniosek inicjatorów – mieszkańców sołectwa Kwilcz o dokonanie zmian w strukturze jednostki pomocniczej – sołectwa Kwilcz dotyczący podzielenia Sołectwa Kwilcz na Sołectwo Kwilcz obejmujące swoim obszarem miejscowość Kwilcz oraz utworzenia z dzielonego Sołectwa Kwilcz nowego sołectwa – Orzeszkowo obejmującego swoim obszarem miejscowości: Orzeszkowo, Dąbrowa, Kozubówka, Leśnik, Nowa Dąbrowa, Nowym Młyn i Pólko. Złożony wniosek w formie list z podpisami zawierał 140 podpisów (mieszkańcy Orzeszkowa, Pólka, Nowej Dąbrowy, Leśnika).

Na dzień 10 grudnia 2014 r. (godz. 1800) zwołane zostało zebranie wiejskie Sołectwa Kwilcz w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału Sołectwa Kwilcz na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Kwilcz – obejmujące swoim obszarem miejscowość Kwilcz oraz Sołectwo Orzeszkowo – obejmujące swoim obszarem miejscowości: Orzeszkowo, Dąbrowa, Kozubówka, Leśnik, Nowa Dąbrowa, Nowym Młyn i Pólko. Obecni na zebraniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali proponowany podział Sołectwa Kwilcz.

Zważywszy na wynik przeprowadzonych konsultacji społecznych, przygotowany zostanie stosowny projekt Uchwały Rady Gminy Kwilcz w sprawie podziału sołectwa Kwilcz.

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2  Uchwały Nr XLVII/359/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14 października 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących podziału Sołectwa Kwilcz niniejszą informację dotyczącą wyników konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

1)      zamieszczenie na gminnej platformie internetowej: www.kwilcz.pl;

2)      wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy;

3)      wywieszenie na tablicach ogłoszeń Sołectwa Kwilcz;

4)      przedłożenie informacji na Sesji Rady Gminy Kwilcz.

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza