1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

INFORMACJA dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację z zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Kwilcz

14-12-2016

INFORMACJA

z dnia 08 grudnia 2016 r.

dot. rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację z zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Kwilcz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 80/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 27 października 2016 r.

  1. W dniu 29 listopada 2016 r. (wtorek) Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem
    Nr 86/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 listopada 2016 r. opiniująca  oferty w otwartym konkursie ofert w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka zaopiniowała pozytywnie 2 złożone oferty na realizację dwóch spośród trzech zadań.
    Po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Kwilcz sprawozdania z posiedzenia Komisji oraz pozytywnej opinii w dniu 6 grudnia 2016 r. zlecono organizacjom pozarządowym zadania w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
  2. Wpłynęły 2 oferty Stowarzyszenia Kulturalnego „Stara Szkoła 19”.
  3. Oferty zostały sporządzone prawidłowo i zadania zostaną zlecone stowarzyszeniu jak w pkt. 2.
  4. Oferty spełniały warunki realizacji zadań zawarte w ogłoszeniu stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2016 r. Wójta Gminy Kwilcz z dnia 27 października 2016 r.
  5. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie dotacji celowej.
  6. Dotacja  celowa zostanie  przekazana zgodnie z zawartymi umowami Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Stara Szkoła 19” w łącznej kwocie 2.200,00 zł. 


                   WÓJT

/-/ Stanisław Mannek

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza