1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Informacja dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

20-03-2018

INFORMACJA

z dnia 20 marca 2018 r.

dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Kwilcz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji oraz innych aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy Kwilcz w 2018 r., ogłoszonego Zarządzeniem Nr 10/2018 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 15 lutego 2018 r.

1. Wpłynęły 4 oferty – następujących stowarzyszeń:

1)      Gminny Klub Sportowy Rzemieślnik Kwilcz,

2)      Klub Sportowy SOKÓŁ Lubosz,

3)      Ochotnicza Straż Pożarna w Kwilczu,

4)      Stowarzyszenie Kulturalne Stara Szkoła 19.

2. Wszystkie złożone oferty były kompletne i sporządzone prawidłowo.

3. Po ocenie ofert przez Komisję Konkursową oraz zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Kwilcz dotację przyznaje się 3 spośród 4 oferentów.

4. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie dotacji celowej.

5. Dotacje  celowe zostaną  przekazane zgodnie z zawartymi umowami następującym stowarzyszeniom:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Kwoty udzielonych dotacji:

1.

Gminny Klub Sportowy „Rzemieślnik” Kwilcz

44.080,00 zł

2.

Klub Sportowy SOKÓŁ Lubosz

21.120,00 zł

3.

Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kwilczu

  4.800,00 zł

4.

Stowarzyszenie Kulturalne

Stara Szkoła 19

-

SUMA

70.000,00 zł

    

                 WÓJT

/-/ Stanisław Mannek

Źródło BIP: http://bip.kwilcz.pl/subcontent.php?cms_id=150

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza