1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

11-05-2018

Stosowanie środków ochrony roślin w nieodpowiedni sposób stwarza zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz dla środowiska naturalnego, dlatego stosując środki ochrony roślin należy zachować szczególną ostrożność.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 50 ze zm.): „Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu zastosowania tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem”.

Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin:

 • należy przestrzegać zaleceń podanych w etykiecie stosowanych środków ochrony roślin,
 • przed zastosowaniem środka należy poinformować wszystkie zainteresowane osoby, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację,
 • prędkość wiatru nie może przekraczać 4 m/s,
 • wykonywać zabie  gi tylko w przypadku przekroczenia przez organizmy szkodliwe progów ekonomicznej szkodliwości,
 • jeżeli to możliwe ograniczyć zabiegi do miejsc występowania agrofagów,
 • zabiegi należy wykonywać przed lub po zakończeniu oblotu przez pszczoły,
 • zapobiegać przenoszeniu cieczy roboczej na sąsiednie uprawy,
 • kwitnące chwasty również stanowią pożytek dla pszczół, wykonywane w tym czasie zabiegi muszą być traktowane tak, jak zabiegi w czasie kwitnienia uprawy,
 • nie opryskiwać roślin pokrytych spadzią,
 • środki ochrony roślin należy stosować sprzętem sprawnym technicznie,
 • osoba stosująca środki ochrony roślin dla użytkowników profesjonalnych musi posiadać odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin,
 • należy przestrzegać przepisów prawnych zawartych w: ustawie z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 50 ze zm.), rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony (Dz. U. z 2013 r. poz. 505), rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin ( Dz. U. z 2013 r. poz. 625 ze zm.), rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 516).

Informacje dotyczące środków ochrony roślin można znaleźć na stronach:

-    Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (http://piorin.gov.pl),

-    Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/)

Etykiety środków ochrony roślin:

https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/OchronaRoslin/Etykiety-Srodkow-Ochrony-Roslin

Zgodnie z art. 76 ust. 20 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 z późn. zm.), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny.

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza