1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Kwilcz

16-12-2016

Obwieszczenie o Sesji  Rady  Gminy Kwilcz

XXVIII Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się  w dniu 

16 grudnia 2016 r., o godz. 15.30  

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kwilczu na którą zapraszam.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.

2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne wnioski do porządku.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w tym sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz

- przedstawienie projektu

- odczytanie opinii RIO

- dyskusja nad projektem,

- głosowanie uchwały .

6.  Uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok:

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

- odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej i o prognozie długu

- odczytanie opinii komisji rady,

- przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach

- dyskusja nad projektem budżetu,

- głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek i wniosków

- głosowanie uchwały.

7.   Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany uchwały budżetowej na rok 2016;

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 ;

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok;

- przyjecia „Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Kwilcz na lata 2016-2026

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kwilcz na lata 2016 – 2020

- przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kwilcz na lata 2016-2020”

8.   Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.   Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.     

11.  Zakończenie obrad.                                                  

 

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/Grzegorz Korpik

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza