1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Kwilcz

29-11-2016

Obwieszczenie Rady Gminy Kwilcz

XXVII Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się 

29 listopada 2016 r., o godz. 15.30 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kwilczu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.

2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne wnioski do porządku.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w tym sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie:

-  zmiany uchwały budżetowej na rok 2016;

-  zmiana WPF

- udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Międzychodzkiego

- przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym w Luboszu

- przyjęcia zadań Powiatu Międzychodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania ulic: Miłostowska, Gumna, Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kwilczu.

- przyjęcia „Programu wspópracy Gminy Kwilcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.

- przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kwilcz na lata 2016-2020”

6.   Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.

7.   Wolne wnioski i informacje.

8.   Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.

9.   Zakończenie obrad.

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza