1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Kwilcz

28-06-2016

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Kwilcz.

 Informuję, iż XXII Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się  w dniu 

28 czerwca 2016 r., o godz. 15.30  

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kwilczu na którą zapraszam.

 

Przed sesją zbiórka przy pomniku dla uczczenia 60 rocznicy Czerwca'56, złożenie kwiatów.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.

2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne wnioski do porządku.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w tym sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie:

- przyjęcia oświadczenia upamiętniającego wydarzenia  Poznańskiego Czerwca 1956 roku;

- zmian w budżecie gminy na rok 2016;

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu

- przystapienia do sporzadzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz;

- przystapienia do sporzadzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz;

- przystąpienia do sporzadzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działki nr ewid. 203/3 obręb Kwilcz;

- przystąpienia do sporzadzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działki nr ewid. 247/1, 242/2, 247/3, 247/4, 247/5 obręb Kwilcz;

- przystąpienia do sporzadzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  Kwilcz dla działki nr ewid. 201 obręb Miłostowo;

- przystąpienia do sporzadzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  Kwilcz dla działki nr ewid. 57 i 58 obręb Mechnacz;

- przystąpienia do sporzadzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  Kwilcz dla działki nr ewid. 59/5, 59/8, 59/15, 59/12, 59/14, 57/23, 57/22, 57/25, 57/24, 57/26, 57/28, 57/29, 57/19, 57/8, 57/15 obręb Orzeszkowo;

6.   Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.

7.   Wolne wnioski i informacje.

8.   Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.     

9.  Zakończenie obrad.               

 

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/Grzegorz Korpik

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza