1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Kwilcz

17-05-2016

OBWIESZCZENIE O SESJI  RADY  GMINY KWILCZ

 XX Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się  w dniu 

17 maja 2016 r., o godz. 1530 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kwilczu na którą zapraszam.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.

2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne wnioski do porządku.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w tym sprawozdanie z wykonania

      uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie gminy na rok 2016;

- zmiany WPF;

- zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwilcz;

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla części działki nr ewid.313 obręb Prusim;

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla części działki nr ewid.306 obręb Lubosz;

- wykazu kąpielisk na rok 2016 na terenie Gminy Kwilcz.

6.   Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.

7.   Wolne wnioski i informacje.

8.   Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.     

9.  Zakończenie obrad.

                                                   

 Przewodniczący Rady Gminy

 /-/Grzegorz Korpik

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza