1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Kwilcz

15-03-2016

XVIII Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się  w dniu 15 marca 2016 r., o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kwilczu, na którą zapraszam.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.

2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne wnioski do porządku.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w tym sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie:

- ustanowienia reprezentanta Gminy Kwilcz w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski

- wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kwilcz do rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie

- określenia zasad przyznawania diet sołtysom

- zmiany uchwały nr XVI/103/2015 RG Kwilcz z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu

- ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

- przystąpienia Gminy Kwilcz do Stowarzyszenia „Stowarzyszenie Kulturalne- Stara Szkoła 19”

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwilcz na 2016 rok

- przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kwilcz na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kwilcz na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działki nr 194, obręb Mechnacz

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działki nr 20, obręb Lubosz

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działek nr ewid. 159/32, 159/31, 159/6, 160/1, 160/2, obręb Kwilcz

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działek nr ewid. 180/6, 180/5 oraz części działek1 nr 180/4 i 178/6, obręb Kwilcz

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działek nr ewid. 151/1, 151/2, 151/3, 151/5, 151/8, 151/9, 151/10, 151/11, 151/12, 151/13, 151/14, 151/16 , obręb Prusim

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działek nr ewid. 27 i 31/18, obręb Daleszynek

- zgłoszenia sołectw Upartowo, Lubosz i Orzeszkowo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

6. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności za rok 2015.

7. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.     

10. Zakończenie obrad.             

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Grzegorz Korpik    

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza