1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Kwilcz

25-01-2016

XVII Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się w dniu
 1 lutego 2016 r., o godz. 15.30 
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kwilczu, na którą zapraszam.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.
2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne wnioski do porządku.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w tym sprawozdanie z wykonania
uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej na rok 2016;
- ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Kwilcz
- zmiany uchwały Nr V/36/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie kryteriów naboru na drgim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkolui na terenie Gminy Kwilcz
- kryteriów naboru do szkół prowadzonych przez Gmine Kwilcz dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
- zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwilcz na rok 2016
- zatwierdzenia planów pracy komisji stalych Rady Gminy Kwilcz na rok 2016
- ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kwilcz
- zmiany Uchwały nr XVI/103/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie
zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym.
6. Przedstawienie sprawozdań komisji z działalności za rok 2015.
7. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.
10. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/Grzegorz Korpik

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza