1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Kwilcz

15-12-2015

OBWIESZCZENIE O SESJI  RADY  GMINY KWILCZ

 XVI Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się  w dniu 

15 grudnia 2015 r., o godz. 1530

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kwilczu na którą zapraszam.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.

2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne wnioski do porządku.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w tym sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz

- przedstawienie projektu WPF

- odczytanie opinii RIO o WPF

- dyskusja nad projektem, głosowanie wniesionych autopoprawek przez Wójta

- odczytanie i przegłosowanie projektu uchwały .

6. Uchwalenie budżetu gminy na 2016 rok:

     - przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

     - odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej

     - odczytanie opinii RIO o prognozie długu

     - odczytanie opinii komisji rady,

     - przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach wraz z autopoprawką

     - dyskusja nad projektem budżetu,

     - głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek i wniosków

     - odczytanie i przegłosowanie projektu uchwały.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany uchwały budżetowej na rok 2015;

- ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 (dot. budowa sieci wodociągowej Kwilcz- Leśnik – Upartowo);

- przyjęcia zadania Powiatu Międzychodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania ulic (jak w styczniu br. – dot. ulic: Miłostowska, Gumna, Kardynała Stefana Wyszyńskiego);

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok;

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok;

- zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym.

8. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.     

11. Zakończenie obrad.

                                                                                 

 Przewodniczący Rady Gminy

     /-/Grzegorz Korpik

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza