1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Posiedzenie Komisji samorządowo oświatowej

24-11-2015

Posiedzenie Komisji samorządowo oświatowej, odbędzie się dnia 24 listopada 2015 r., o godz. 1530 w siedzibie Urzędu Gminy w Kwilczu.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2. Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie na temat bezrobocia na terenie Gminy Kwilcz, w zakresie:

- udzielania pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

- udzielania pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

- kierowania bezrobotnych do realizacji działań aktywizacyjnych,;

- udzielania pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;

- inicjowania, organizowania i finansowania usług i instrumentów rynku pracy

-współpraca z Gminą Kwilcz w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych;

- zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących prac z terenu Gminy Kwilcz(w tym z podziałem wiekowym i poziomem wykształcenia);

- ilości osób korzystających z zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia w 2014 r.

3. Sprawy bieżące

 

Przewodnicząca Komisji

 /-/Anna Dziuba

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza