1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Kwilcz

10-11-2015

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Kwilcz.

XIV Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się  w dniu 

10 listopda 2015 r., o godz. 14oo  

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kwilczu na którą zapraszam.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu XIII sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.

2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne wnioski do porządku.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w tym sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

-  ustalenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru;

-  ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z podatku od nieruchomości.

-  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

-  ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zasad i sposobu jej poboru.

- przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kwilcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

-  zmiany Uchwały Nr XVIII/129/04 Rady Gminy Kwilcz w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

6.  Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.

7.  Wolne wnioski i informacje.

8.  Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.     

9.  Zakończenie obrad.           

                                  

Przewodniczący Rady Gminy

   /-/Grzegorz Korpik

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza