1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Kwilcz

24-06-2015
IX Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 r., o godz. 15:30
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kwilczu na którą zapraszam.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.
2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne wnioski do porządku.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w tym sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany WPF;
  • zmian w budżecie na rok 2015;
  • przyjęcia polityki podatkowej Gminy Kwilcz na lata 2016-2018;
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziełem w części wspólnej gruntu od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziełem w części wspólnej gruntu od Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Sieraków z siedzibą w Bucharzewie;
  • odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości innych niż zamieszkałe;
  • wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
  • ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
6. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.
9. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/Grzegorz Korpik

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza