1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Kwilcz

16-12-2019

Obwieszczenie
o Sesji Rady Gminy Kwilcz

XIV Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się
w dniu 16 grudnia 2019 r., o godz. 15.45 
w  sali sesyjnej Urzędzie Gminy w Kwilczu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.

2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne wnioski do porządku.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w tym sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.

5. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz

- przedstawienie projektu

- odczytanie opinii RIO

- dyskusja nad projektem,

- głosowanie uchwały .

6. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

- przedstawienie projektu uchwały,

- odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej i o prognozie długu

- odczytanie opinii komisji rady,

- przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach

- dyskusja,

- głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek i wniosków

- głosowanie uchwały.

7. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019;

8. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.     

11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Grzegorz Korpik


Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza