1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Kwilcz

12-06-2019

OBWIESZCZENIE O SESJI 

IX Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się 

w dniu 12 czerwca 2019 r., o godz. 1400 

w  sali sesyjnej Urzędzie Gminy w Kwilczu.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.

2.  Przedstawienie porządku obrad, wnioski do porządku.

3. Sprawozdanie Wójta z działaności międzysesyjnej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.

5. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy:

a) przedstawienie Raportu o stanie gminy,

b) debata nad przedstawionym raportem( głosy radnych; głosy mieszkańców).

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwilcz wotum zaufania.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe:

a) przedstawienie sprawozdań,

b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za 2018 rok,

c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwilcz o udzielenie Wójtowi Gminy Kwilcz absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok,

d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwilcz w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kwilcz z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2018,

- opinie komisji Rady Gminy.

e) dyskusja nad sprawozdaniami.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za rok 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kwilcz z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za 2018 rok.

10. Wolne wnioski i informacje.

11.  Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.     

12.  Zakończenie obrad.

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                              /-/Grzegorz Korpik

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza