1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Posiedzenie Komisji samorządowo-oświatowej

16-04-2015

W dniu 16 kwietnia 2015 r.posiedzenie komisji samorządowo oświatowej  o godz. 1530

Tematyka posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Informacja dyrektorów placówek oświatowych w zakresie:

- utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki wychowania i opieki w szkołach i placówkach;

- opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

 - upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

- współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przemocy i Narkomanii, w tym w szczególności działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych.

- ocena działań w szkołach w realizacji dostępu uczniów do podstawy programowej na podstawie szczegółowej informacji o ilości godzin i przedmiotów zastępstw doraźnych. Ile godzin nauki z danych przedmiotów nie otrzymują uczniowie z powodu absencji nauczycieli i trudnościach w ich zastępstwie z materiałem dydaktycznym.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2014 r. przez GOPS.

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu GBP za rok 2014.

5. Sprawy bieżące.

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza