1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - podsumowanie

19-03-2015


W związku z końcem kadencji sołtysów w Gminie Kwilcz w miesiącach luty i marzec br. odbyły się zebrania wyborcze w poszczególnych Sołectwach. Podczas obrad mieszkańcy dokonali wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na lata 2015-2018. W głosowaniu mogli uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy sołectwa, którzy znajdują się w gminnym rejestrze wyborców. Wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonano spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów.           

Funkcja sołtysa jest niezwykle ważna. Od sprawnego włodarza najmniejszej jednostki jaką jest wieś, jego umiejętności dialogu, aktywności w kontaktach społecznych a nierzadko i zaufaniu, jakim darzą go mieszkańcy zależy rozwój sołectw oraz szybkie rozwiązywanie problemów i konfliktów, dlatego też niezwykle ważny jest udział w wyborach sołtysów. Rolą sołtysów jest bowiem tworzenie ogniwa łączącego mieszkańców z samorządem i reprezentowanie sołectwa na zewnątrz. Zadaniem sołtysa jest też m.in. organizowanie i koordynowanie inicjatyw oraz przedsięwzięć lokalnych m.in. z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszu soleckiego, mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej oraz współpraca z radnymi i wójtem.              

Poniżej podajemy Sołtysów i Członków Rad Sołeckich wybranych na nową kadencję.        

Sołectwo Augustowo
 – Sołtys: Kredens Irena, Skład Rady Sołeckiej: Środecka Kazimiera, Bednarek Natalia i Zberus Robert.    

Sołectwo Chorzewo
 – Sołtys: Mleczak Walenty, Skład Rady Sołeckiej: Cichoszewski Hubert, Piśna Małgorzata, Michalak Barbara.              

Sołectwo Chudobczyce 
– Sołtys: Mleczak Krzysztof, Skład Rady Sołeckiej: Cebernik Tadeusz, Agaciński Krzysztof, Groncka  Anna.           

Sołectwo Daleszynek
 – Sołtys: Ratajczak Piotr, Skład Rady Sołeckiej: Syk Jolanta, Święcicka Anna, Tomala Beata.      

Sołectwo Kubowo
 – Sołtys: Kostrzyński Kazimierz, Skład Rady Sołeckiej: Lisek Marek, Jakóbczyk Grzegorz, Krawiec Grzegorz, Fenrych Zenon.       

Sołectwo Kurnatowice
 – Sołtys: Małecka Beata, Skład Rady Sołeckiej: Wróblewski Jerzy, Walorczyk Zbigniew, Rybarczyk Leszek, Prętkowski Wojciech, Ksoń Łukasz.    

Sołectwo Kwilcz
 – zebranie zamknięto i nie dokonano wyboru w związku z brakiem wymaganego quorum.   

Sołectwo Lubosz
 – Sołtys: Kowalka Zenon, Skład Rady Sołeckiej: Ciszak Wioleta, Kozubowski Daniel, Majchrzak Danuta, Piechocki Łukasz, Piechota Katarzyna, Straśko Sławomir.                

Sołectwo Mechnacz
 – Sołtys: nie dokonano wyboru, Skład Rady Sołeckiej: Krawiec Katarzyna, Lubik Jarosław, Kuleczka Paweł, Świderski Damian.  

Sołectwo Miłostowo
 – Sołtys: Przybył Awana, Skład Rady Sołeckiej: Rusiecka Krystyna, Kaczorowski Stanisław, Szymański Mirosław.        

Sołectwo Mościejewo
 – Sołtys: Nowak Andrzej, Skład Rady Sołeckiej: Woś Izabela, Konieczny Łukasz, Komasa Ewa. 

Sołectwo Niemierzewo
 – Sołtys: Szukała Marek, Skład Rady Sołeckiej: Kaczmarek Zbigniew, Kubiak Mariusz, Puk-Judek Kinga. 

Sołectwo Orzeszkowo
 – Sołtys: Nowak Aneta, Skład Rady Sołeckiej: Czapczyk Karolina, Gos Franciszek, Kasperczak Beata, Wacław Łukasz.           

Sołectwo Prusim
 – Sołtys: Mniszek Bogumiła, Skład Rady Sołeckiej: Mannek Anna, Jankowiak Przemysław, Stachowiak Aneta, Walkowiak Andrzej.  

Sołectwo Rozbitek
 – Sołtys: Sokółka Adam, Skład Rady Sołeckiej: Sokółka Romuald, Sokółka-Kwiatkowska Jolanta, Triebs Mariola, Dziechciarz Władysław.                

Sołectwo Upartowo
 – Sołtys: Szymańska Monika, Skład Rady Sołeckiej: Cembrowicz Adam, Łabiak Małgorzata, Mruk Monika.   

Sołectwo Wituchowo
 – Sołtys: Krzyżaniak Malwina, Skład Rady Sołeckiej: Krzyżaniak Adam, Kamiński Robert. 

Jednocześnie informujemy, iż w sołectwach: Kwilcz i Mechnacz wyznaczone zostaną dodatkowe terminy zebrań, podczas których mieszkańcy będą mogli dokonać wyboru na wakujące funkcję, w związku z czym już teraz zapraszamy do udziału w zebraniu wiejskim. Brak sołtysa powoduje bowiem utrudnienia w bieżącym funkcjonowaniu sołectwa (np. brak jest osoby uprawnionej do zwołania zebrania wiejskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu planu finansowo-rzeczowego sołectwa czy podziału środków pozostających w dyspozycji sołectwa w ramach tzw. funduszu sołeckiego).   

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza