1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Kwilcz

28-05-2018

XLVI Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się w dniu
28 maja 2018 r., o godz. 15:30
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kwilczu, na którą zapraszam.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.
2. Przedstawienie porządku obrad, wnioski do porządku.
3. Część absolutoryjna – rozpatrzenie:
a) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia,
b) sprawozdania finansowego Gminy Kwilcz za rok 2017
c) opinia RIO w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Kwilcz sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia za 2017 r.
d) stanowisko komisji stałych o wykonaniu budżetu Gminy Kwilcz za rok 2017,
e) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Kwilcz za rok 2017 wraz z wnioskiem o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kwilcz z wykonania budżetu za rok 2017
f) opinia RIO w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017,
g) dyskusja,
h) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za 2017 r.
i) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwilcz aboslutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
4. Podjecie uchwał w sprawie:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działki nr ewid. 313/1 obręb Prusim
- zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego w sprawie podziału Powiatu Międzychodzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
5. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Grzegorz Korpik

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza