1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Sesja Rady Gminy Kwilcz

20-03-2018

Obwieszczenie o Sesji  Rady  Gminy Kwilcz

XLIV Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r., o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Kwilczu.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.

2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne wnioski do porządku.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w tym sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie:

- podziału Gminy Kwilcz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;

- utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kwilcz, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

- planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kwilcz;

- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwilcz na 2018 rok;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działek nr ewid. 59/5, 59/8, 59/15, 59/12,59/14, 57/23,57/22,57/25, 57/24, 57/26,57/28, 57/29, 57/19, 57/18, 57/15 obręb Orzeszkowo

- wykazu kąpielisk na rok 2018 terenie Gminy Kwilcz

6. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.

9. Zakończenie obrad.

 
Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Grzegorz Korpik

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza