1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Kwilcz

26-09-2017

OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY KWILCZ
XXXVIII Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się
w dniu 26 września 2017 r., o godz. 15.30
w Urzędzie Gminy w Kwilczu.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.
2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne wnioski do porządku.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w tym sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.
5. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
- zmiana WPF
- dopuszczenia zapłaty podatków i opłat oraz należności niepodatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Kwilcz instrumentem płatniczym,
- ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu
- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym,
- zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na nie czas nieoznaczony,
- zmiany uchwały Nr XX/137/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla części działki nr ewid.313 obręb Prusim,
- nadania nazwy ulicy we wsi Kwilcz gm. Kwilcz
- zmiany uchwały nr XXXV/230/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28.06.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 67/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Kwilcz i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
7. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.
10. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Grzegorz Korpik

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza