1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Kwilcz

28-06-2017

OBWIESZCZENIE O SESJI  RADY  GMINY KWILCZ

XXXV Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się 

w dniu 28 czerwca 2017 r., o godz. 153o

w sali  Urzędu Gminy w Kwilczu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.

2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne wnioski do porządku.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w tym sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie gminy na 2017 r.

- zmiany WPF

- wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej oznaczonej numer 67/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Kwilcz i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działek nr ewid. 27 i 31/18, obręb Daleszynek

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla części działki nr ewid. 18 obręb Kurnatowice

-uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działek nr 180/6, 180/5 oraz części działek nr 180/4 i 178/6 obręb Kwilcz

-  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działek nr ewid. 159/32, 159/31, 159/6, 160/1, 160/2, obręb Kwilcz

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działki nr 20, obręb Lubosz

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działki nr 194, obręb Mechnacz

- zmiany Uchwały nr V/42/2015 Rady Gminy Kwilcz w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

6.   Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.

7.   Wolne wnioski i informacje.

8.   Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.

9.   Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

       /-/ Grzegorz Korpik

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza