1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Sesja Rady Gminy Kwilcz

13-06-2017

Obwieszczenie o Sesji  Rady  Gminy Kwilcz

XXXIV Sesja Rady Gminy Kwilcz
odbędzie się  w dniu 13 czerwca 2017 r., o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kwilczu, na którą zapraszam.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.

2. Przedstawienie porządku obrad, wnioski do porządku.

3. Część absolutoryjna – rozpatrzenie:

a) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia,

b) sprawozdania finansowego Gminy Kwilcz za rok 2016

c) opinia RIO w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Kwilcz sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia za 2016 r.

d) stanowisko komisji stałych o wykonaniu budżetu Gminy Kwilcz za rok 2016,

e) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Kwilcz za rok 2016 wraz z wnioskiem o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kwilcz z wykonania budżetu za rok 2016

f) opinia RIO w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016,

g) dyskusja,

h) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za 2016 r.

i) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwilcz aboslutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

4. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.

5. Wolne wnioski i informacje.

6.  Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.     

7.  Zakończenie obrad.

                                                   

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/Grzegorz Korpik   

 

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza