1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Sesja Rady Gminy Kwilcz

27-01-2015

IV Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się w dniu 27 stycznia 2015 r., o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kwilczu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.

2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne wnioski do porządku.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w tym sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Statutu Sołectwa Kwilcz
  • Statutu Sołectwa Orzeszkowo
  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  • „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży"
  • trybu postępowania oraz określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów edukacyjnych
  • zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
  • określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Kwilcz
  • przyjęcia zadania Powiatu Międzychodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania ulic
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwilcz na rok 2015
  • zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Kwilcz na rok 2015.


6. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.

9. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Grzegorz Korpik

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza