1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Kwilcz

26-04-2017

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Kwilcz

XXXII Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r., o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kwilczu.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.
2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne wnioski do porządku.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w tym sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
     - zmian w budżecie gminy na 2017 r.
     - zmiany WPF
     - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu
     - zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
     - planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w 2017 r. w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kwilcz
     - zmiany uchwały o podziale Gminy Kwilcz na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
     - aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz
6. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Grzegorz Korpik

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza