1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Zostaw swój 1% w Kwilczu

14-02-2017

Przed nami czas wypełniania deklaracji podatkowych. Po raz kolejny sami możemy wybrać cel, na który przeznaczymy jeden procent naszego podatku. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie zdecydowali, komu przekazać odpis 1% podatku, zachęcamy, aby wesprzeć organizację, które działają na terenie naszej gminy lub na rzecz naszych mieszkańców, w tym także organizacje, które prowadzą zbiórki na rzecz naszych mieszkańców.

Przekazując 1% wspieramy działalność organizacji (np. stowarzyszenia) działających na rzecz mieszkańców ziemi kwileckiej, ważne działania i cele społeczne. Wszystko to dzieje się z pożytkiem dla Kwilcza i nas samych. Być może z pomocy tych organizacji korzystają nasze dzieci, wnuki, sąsiedzi. Ważne jest bowiem, aby jak najwięcej środków pochodzących z możliwości przekazania procentu podatku zatrzymać w naszej gminie. Dla organizacji, która otrzyma te środki to z kolei bardzo duże wsparcie. Wielu z nas być może chciałoby się zaangażować społecznie, ale często brakuje nam na to czasu. Wsparcie organizacji pożytku publicznego jednym procentem to znakomita forma włączenia się choć w małym stopniu w działanie na rzecz innych. To nic nie kosztuje, a może pomóc komuś bardzo potrzebującemu.

Jak to zrobić? To bardzo proste!

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% swojego podatku, uprawnioną do otrzymania 1% za rok 2016.

Lista OPP opublikowana została na stronie internetowej: http://www.pozytek.gov.pl/, na podstronie: http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html

Na liście znajdują się organizacje, które mają prawo otrzymywać 1%, tzn.:

  • otrzymały status OPP do dnia 30 listopada 2016 r. włącznie; 
  • wypełniły obowiązki sprawozdawcze: w odpowiednim terminie sporządziły i przesłały do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe; 
  • w Krajowym Rejestrze Sądowym nie ma informacji o rozpoczęciu ich likwidacji lub o ogłoszeniu upadłości.

Następnie wpisz w rubryce Wniosek o przekazanie 1% należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP, na końcu formularza PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT 28, PIT-38 numer KRS wybranej organizacji (czyli np.: KRS 0000000001) oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Podatnik w rubryce formularza PIT zatytułowanej Informacje uzupełniające może podać informacje określające sposób dysponowania przez organizację przekazanymi środkami – można wskazać konkretny cel. Możesz wyrazić zgodę lub nie na podanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego, której przekazujesz 1% swojego podatku.

Ważne informacje:

  • elektroniczny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1% jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 
  • Urząd Skarbowy przekaże 1% na konto wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego w terminie od maja do lipca roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie podatkowe; 
  • na jednym formularzu PIT możesz wskazać tylko jedną organizację, jeżeli rozliczasz się na większej liczbie formularzy PIT, to w każdym z nich możesz wskazać inną organizację; 
  • 1% można przekazać składając zeznanie podatkowe w terminie; 
  • 1% podatku dochodowego nie przekażą osoby, które rozlicza pracodawca.

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza