1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Sesja Rady Gminy

30-12-2014

Zawiadamiamy, iż III Sesja Rady Gminy Kwilcz odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 r., o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kwilczu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazanie osoby sprawdzającej protokół.

2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne wnioski do porządku.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w tym sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz

 • przedstawienie projektu WPF
 • odczytanie opinii RIO o WPF i przedstawienie stanowiska Wójta wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii,
 • dyskusja nad projektem
 • głosowanie wniesionych autopoprawek przez Wójta
 • odczytanie i przegłosowanie projektu uchwały.

6. Uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok:

 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 • odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej i przedstawienie stanowiska Wójta wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii,
 • odczytanie opinii RIO o prognozie długu
 • odczytanie opinii komisji Rady,
 • przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych oraz ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały
 • dyskusja nad projektem budżetu,
 • głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek i wniosków
 • odczytanie i przegłosowanie projektu uchwały.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • ustanowienia reprezentanta Gminy Kwilcz w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 • zasad zwrotu radnym Rady Gminy Kwilcz kosztów podróży służbowych
 • podziału Sołectwa Kwilcz
 • zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz
8. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Korpik 

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

tel. 0048 61 29 15 065

fax 0048 61 29 15 264

e-mail: office@kwilcz.pl

Deklaracja dostępności

Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 061 295 32 08

Pogotowie gazowe 992

Uwaga - nowe numery telefonów do Urzędu Gminy!Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń - grudzień 2021Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemiiSprawdź aktualny stan powietrza